Skip to main content

De fleste har ikke hørt om det falske selv, men det er dog en del af langt de fleste mennesker “Det falske selv”  er defineret af den schweiziske psykoanalytiker Arno Gruen.

Det falske selv kan beskrives som den del af vores personlighed, som vi skaber for at tilpasse os samfundets krav og forventninger. Det falske selv kan være et resultat af vores opdragelse, kulturelle normer og sociale miljø, der alle påvirker, hvordan vi opfatter os selv og vores plads i verden.

Ifølge Gruen kan det falske selv føre til en følelse af tomhed og ensomhed, da vi ofte mister kontaktenmed vores autentiske følelser og behov, når vi prøver at leve op til samfundets forventninger. Vi kan føle, at vi ikke kender os selv godt nok, og at vi lever et liv, der ikke er vores eget.

En måde at arbejde med det falske selv på er at lære at genkende vores autentiske følelser og behov og give dem plads i vores liv. Det kan kræve tid og tålmodighed at bryde med de mønstre, der har skabt det falske selv, men det kan føre til større selverkendelse og en følelse af at leve et mere meningsfuldt liv.
Du kan også begynde på at øve mindfulness og opmærksomhed i hverdagen. Dette kan gøres ved at være til stede i øjeblikket, være opmærksom på vores omgivelser og være opmærksom på vores kropslige fornemmelser og følelser. Vi kan også begynde at føre dagbog for at reflektere over vores følelser og behov og for at se på mønstre, der opstår i vores liv.

Meditation kan være en værdifuld praksis i at lære at genkende vores autentiske følelser og behov. Meditation kan hjælpe os med at slippe af med vores mentale støj og negative tankemønstre, så vi kan være mere opmærksomme på vores indre oplevelser. Det kan også hjælpe med at styrke vores evne til at acceptere vores følelser og tanker uden at dømme dem og give os mulighed for at observere dem mere klart.

Har du brug for hjælp til at slippe den mentale støj, og til at øve dig på at være bevidst til stede i kroppen og nuet?

Så kan du købe adgang til meditationen jeg har skabt på følgende link
https://system.easypractice.net/course/1482?fbclid=IwAR3mbTx2pW4QwzpxrmpLSguGbUH3KZi9VlmNHyC4IrKU8DCImrf5FXLosbE

Kærligst
Miriam
Miriampoulsen.dk