Skip to main content

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Kunde- & Privatlivspolitik

Jeg videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. 

For at du kan indgå aftale med Psykologhuset Nordjylland v. Miriam Poulsen, har Jeg brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Registeringen af personoplysninger anvendes for at kunne komme i kontakt med dig, samt for at kunne levere et produkt du har købt. 

Da jeg har journalpligt, opbevares yderligere personoplysninger om dig i et elektronisk journalføringssystem, hvor alle oplysningerne har til formål at støtte dig bedst i din personlige udvikling.

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med Psykologloven og Bekendtgørelsen om ordnede optegnelser for psykologer. 

Dine oplysninger opbevares i et krypteret journalsystem (Terapeutbooking) der lever op til alle sikkerhedskrav iht. GDPR. Skriftlig kommunikation vil foregå i Terapeutbookings journalsystem og mundtlig kommunikation vil foregå over telefon. 

Tavshedspligt

Som psykolog er jeg i henhold til Psykologloven underlagt tavshedspligt, hvilket betyder at dine oplysninger ikke videregives til andre. 

Dog er jeg også underlagt indberetningspligt samt skærpet underretningspligt i henhold til lov om social service, hvilket betyder, at dine oplysninger i meget særlige tilfælde kan videregives til en offentlig instans. 

Da jeg lægger stor vægt på at udvikle mig fagligt, benytter jeg mig af højt kvalificerede supervisorer. Det betyder at mine supervisorer kan få kendskab til dele af dine oplysninger, dog vil det være i anonymiseret form. Mine supervisorer har ligeledes tavshedspligt. 

Som klient har du til enhver tid ret til at få adgang til din journal, samt til at få den overført til en anden psykolog. 

Som klient har du ret til at få din journal slettet, hvis ikke det strider mod gældende lovgivning. Du kan altid rette henvendelse til mig på Mp@miriampoulsen.dk eller på telefon 29177555 

Fortrolighed

Dine oplysninger er fortrolige, derfor er det udelukkende mig der har adgang til dine oplysninger. 

Ifølge bekendtgørelsen om journalføring, er jeg som psykolog forpligtet til at opbevare din journal i 5 år efter forløbets afslutning. 

Kontaktoplysninger

Såfremt du har spørgsmål ift. hvordan jeg håndterer dine oplysninger, er du meget velkommen til at kontakt mig på nedenstående oplysninger

Miriam Poulsen 

Telefon: 29177555

Mail: Mp@miriampoulsen.dk